astx hamakargich . ruastx


komp
Ինչպես արագ փոխել պատուհանի դիրքը:


Ինչպես արագ փոխել բաց պատուհանի դիրքը:


     
   
  

 

   Բաց պատուհանի դիրքը արագ փոխելու համար ուղղակի սեղմեք

 Win+(աջ, ձախ, վերև, ներքև) սլաքները :
 

<<ԵՏ>> 

3.227.249.234


ՕրացույցԵթե այս կայքը Ձեզ ինչ որ բանով օգտակար եղավ
խնդրում եմ դրեք լայք :


 

Рейтинг@Mail.ru
Պատրաստեց.
Բագրատ Դալլաքյան


b.dallaqyan@gmail.com